Dom Komerc d.o.o. - O nama

Osnovna delatnost preduze?a je izvo?enje usluga mehanizacijom, kako u gra?evinarstvu takoi u drugim oblastima privrede.

izvodjenje radova mehanizacijom, iznajmljivanje viljuskara, iznajmljivanje gradjevinske mehanizacije

Visit: www.domkomerc.rs