Bor?a ? tre?i Beograd, leva obala Dunava,Bor?a je postala samostalna op?tina na osnovu odluke Narodnog odbora grada Beograda od 30. maja 1952. godine, kad su u Pan?eva?kom ritu formirane i tri druge op?tine: Krnja?a, Ov?a i Padinska skela.Posle tri godine ove op?tine su se ujedinile u jednu pod imenom naselja Krnja?e. Nakon deset godina ukinuta je i op?tina Krnja?a i pripojena je Paliluli.

Bor?a, tre?i Beograd, BSK, fudbal,industrija, most, Zemun, Zemun-Bor?a, nekretnine,FK Bor?a, fudbal,-

Visit: www.borca.rs


Last Update: MEZ/CET 22.08.2017, 01:12:08 Uhr | OnlineShoppingTotal.de