Poliklinika As Medicus Biorezonanca, dijagnostika i terapija, ultra zvuk, color doppler, termovizija, biorezonantni skener, mikrorezonantna terpaija, fizikalna medicina, ekg, sken mikroskop zive kapi krvi, interna medicina, orl, laboratorija, sistematskiPoliklinika AS MEDICUS ? BIOREZONANCA je poznata po integrativnom pristupu u medicinii po tome ?to u svoju praksu stalno uvodi najnovija dostignu?a savremene dijagnostike i terapije: biorezonantni skener, ultra zvuk, color doppler, termovizijski skener,

biorezonantni skener, dijagnostika, terapija, ultra zvuk, color doppler, termovizija, biorezonantni skener, mikrorezonantna terpaija, fizikalna medicina, ekg, sken mikroskop zive kapi krvi, interna medicina, orl, laboratorija, sistematski pregledi, polikl

Visit: www.asmedicus.rs


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:51 Uhr | OnlineShoppingTotal.de