AMI Export-Import d.o.o.

Trgovina crnom i obojenom metalurgijom i tehni?kim materijalima,?eli?ne cevi,cevne prirubnice i fitinzi,trake,limovi,?eli?ne ?ipke,titanijumski proizvodi

cevi,?elik,?eli?ne cevi,?avne cevi,be?avne cevi,ner?aju?e cevi,cevi od nikl legura,kvadratne cevi,pravougaone cevi,profilne cevi,okrugle cevi, HASTELLOY cevi,cevi standardnih debljina,debelozidne cevi,kotlovske cevi,cevi za gasovode,cevi za vodovode,hromi

Visit: www.amidoo.rs