Varoš kapija | Restorani u Beogradu

Restorani „Varoš kapije“ nude specijalitete nacionalne i internacionalne kuhinje, uz autenti?ni ambijet i kvalitetan muzi?ki program.

restorani, beograd, varoš, kapija, doma?a, nacionalna, jela, kuhinja

Visit: www.varoskapija.rs