Moja Pekara Radi?

Moja Pekara Radi? je opremljena najsavremenijim tehnologijama i opremom, a na?i proizvodi su ura?eni po proizvo?a?kim specifikacijama Tehnolo?kog fakulteta u Banjaluci. Ispravnost na?ih proizvoda kontroli?e Institut za za?titu zdravlja Republike Srpske.

bosna,hercegovina,banjaluka,mojapekara,radic,pekara,hljeb,pecivo,pita,pizza,sendvic,korezapitu,bakery,bread,pastry

Visit: www.mojapekararadic.com