Proizvodnja - izrada grafitnih i metalografitnih ?etkica , Grafitne i metalografitne ?etkice

Grafitne i metalografitne ?etkice, ?etkice za suvi i mokri rad, grafitni prstenovi - zaptiva?i i le?ajevi, lamele za centrifugalne pumpe i kompresore, grafitni kliza?i za oduzima?e sturje, dr?a?i ?etkica i njihova regeneracija

ranex, grafitne, metalografitne, ?etkice, grafitni, prsten, zaptiva?, le?aj, lamele, pumpe, kompresor, kliza?i, kontakt , dr?a?, bakarni, elektromotor, regeneracija

Visit: www.ranex.rs