Omega Iniciative d.o.o. -Novi Sad

Omega Iniciative d.o.o. iz Novog Sad je me?ovito italijnsko-srpsko preduze?e koje se bavi izgradnjom stanova.

Omega iniciative, omega iniciative novi sad, poslovno-stambeni objekat , poslovni objekat, stambeni objekat, novi sad, uknji?eni stanovi

Visit: www.omegainiciative.rs