Konstantin Veliki - Slikovnica || Constantine the Great - Picture BookSlikovnica Konstantin Veliki opisuje ?ivot Cara Konstantina koji je roden u rimskom gradu Naissus (dana?nji Ni?-Srbija). Ova slikovnica je deo obele?avanja, velike proslave 2013. godine, povodom 1700 godina od dono?enja Milanskog edikta. Rimski imperator Konstantin Veliki 313. godine, u dana?njem Milanu, donosi zakonski akt nazvan Milanski edikt, kojim je progla?ena verska ravnopravnost i prestanak progona Hri?cana.

Konstantin Veliki, Slikovnica, Milanskiedikt, Hriscanstvo, Naissus, Rimski car, Imperator, Milanski edikt Ni?, Srbija, Milanski edikt 313, 2013 godina, Sveti Car Konstantin, Hricani, Carica Jelena,sveta Jelena

Visit: www.konstantin-veliki.rs


Last Update: MEZ/CET 22.08.2017, 01:12:08 Uhr | OnlineShoppingTotal.de