Eko Dim - EKO-DIM d.o.o.

Predstavljamo Vam ?EKO - DIM? d.o.o., dru?tvo koje postoji i neprekidno posluje od 1996. godine. ?EKO - DIM? d.o.o. je prvo osnovano kao zanatska radnja i kao takva poslovala je do 2007. godine, kada menja pravni osnov i registruje se kao Dru?tvo sa ograni?enom odgovornou. Osniva?, vlasnik i direktor ?EKO - DIM? d.o.o. je Mili?evi? Goran. Dru?tvo se bavi odr?avanjem dimovodnih i ventilacionih ure?aja.

dimnjaci, odrzavanje dimnjaka, sanacija dimnjaka, kuhinjska ventilacija, klimatizacija, kotlovi, cetke

Visit: www.ekodim.rs