Po?etna - Poliklinika Galetic Novi Sad

Dugogodi?nje iskustvo i preko 18 hiljada izle?enih i zadovoljnih pacijenata su garancija i pokazatelj na?eg kvaliteta i zajedni?kog uspeha.

Fizikalna terapija Novi Sad, Novi Sad,Bol u ki?mi,ki?ma,tretmani,deformiteti,akupunktura,prp terapija,prp,bol u vratu,vrat,bol.lumbalni deo bolovi,bolovi,fizikala,ultrazvuk,ultrazvucni pregled novi sad,cena,poliklinika,Poliklinika,masaza,masa?a,botoks,bot

Visit: www.drgaletic.rs