Po?etna | Udru?enje Reiki Srbije | Obuka | Reiki Joga | BeogradPo?etna | Udru?enje ?Reiki Srbije? osnovano je 2001. godine u Beogradu sa ciljem pobolj?anja kvaliteta ?ivota gra?ana kroz upoznavanje sa Reiki metodom i kroz edukaciju.

reiki, srbija, udruzenje, obuka, joga, beograd, Po?etna

Visit: www.reiki.rs


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:51 Uhr | OnlineShoppingTotal.de