CINS - Centar za istra?iva?ko novinarstvo Srbije

Centar za istra?iva?ko novinarstvo Srbije (CINS) neprofitna je nevladina organizacija, posve?ena istra?iva?kom novinarstvu po najsavremenijim, me?unarodno usvojenim standardima

Istra?iva?ko novinarstvo, korupcija, organizovani kriminal, biznis, mafija, policija, politika, prevare, ?ivotno okru?enje, sudstvo, sport

Visit: www.cins.rs