SP LABORATORIJA |SP Laboratorija je najsavremenija akreditovana laboratorija u Srbiji, a svojim kapacitetima i kredibilitetom ubraja se u me?unarodno referentne laboratorije. Ispituje kvalitet i bezbednost hrane za ljude i ?ivotinje, vodu, sredstva za za?titu bilja, farmaceutske preparate, duvan itd.

Laboratorija , Laboratory, Analiza , analysis, Ispitivanje , analyisis, Hrana , food, Hrana za ?ivotinje , feed/fodder, Bezbednost , safety, Fleksibilni obim akreditacije , flexible scope accreditation, Akreditovana laboratorija , accredited laboratory, K

Visit: www.splaboratorija.rs


Last Update: MEZ/CET 23.08.2017, 01:13:02 Uhr | OnlineShoppingTotal.de