Grad Novi Pazar-Zvani?na internet prezentacija grada Novog Pazara

Dobrodo?li na zvani?nu internet prezentaciju Grada Novog Pazara! Lokalna samouprava ? Dokumenti ? Aktuelnosti ? Usluge ? Javne nabavke ? Oglasi i konkursi...

novi pazar, grad novi pazar, op?tina novi pazar, zvani?na prezentacija

Visit: www.novipazar.rs