WELLZO voor Vrijwilligerswerk, Jongerenwerk & Regiowerk in Leeuwarden

Kracht door aandacht - WELLZO is de nieuwe naam voor het welzijnswerk in en rond Leeuwarden. Een nieuwe naam, maar met de vertrouwde dienstverlening.

Welzijn, Centraal, vrijwilligerswerk, jongerenwerk, regiowerk

Visit: www.wellzo.frl