Talant - zorg en ondersteuning

Iedereen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) kan een beroep doen op de 24-uurs zorg van Talant. Zij kunnen of mogen meestal niet alleen zelf beslissen, daarom is het samenspel met ouders, familie of andere naast betrokkenen ??k heel belangrijk.

zorg, beperking, talant, friesland, gehandicaptenzorg, VG, langdurige zorg, wonen, dagbesteding, behandeling, kinderdagcentrum, wonen

Visit: www.talant.frl