Safier - verbindt mens & organisatie - Beetsterzwaag

Ons hart ligt bij leiderschap, bij zelfsturing en bij zorginnovatie. Dit is wat bij ons past, waar onze kracht en eigenheid tot zijn recht komen, waar we met veel plezier en verantwoordelijkheid aan werken, waar wij ons nauw betrokken bij voelen en waar wij graag van toegevoegde waarde zijn.

Astrid Koot, Paula Roorda, leiderschap, zelfsturing, zorginnovatie, projecten, training, coaching

Visit: www.safier.frl