Doordecentralisatie onderwijshuisvesting door WestM Groep

Specialist in bedrijfsvoering van scholen en specifiek deskundig in doordecentralisatie en herfinancierings- vraagstukken.

bedrijfsvoering, doordecentralisatie, herfinanciering, onderwijs, onderwijshuisvesting, school, westm groep

Visit: www.onderwijshuisvesting.frl