Dekret Bieruta - Dekret Warszawski - Odszkodowania od lotniska | Stowarzyszenie Przyjazna Warszawa

Stowarzyszenie Centrum Reprywatyzacji Przyjazna Warszawa zajmuje si? szerzeniem wiedzy o sposobach niwelowania negatywnych skutk?w jakie spowodowa? dekret warszawski. Organizuje cykliczne spotkania z w?a?cicielami nieruchomo?ci, kt?re obj swym zasi?giem obszar ograniczonego u?ytkowania Ok?cie.

dekret bieruta, dekret warszawski, odzyskiwanie nieruchomo?i, odszkodowania od lotniska

Visit: www.przyjazna-warszawa.com