Przewierty poziome pod drogamiWESPOL jest firm? budowlanwiadcz?c? specjalistyczne us?ugi bezwykopowej budowy sieci podziemnych. Wykonujemy przewierty poziome, przewierty sterowane pod drogami oraz wszelkie roboty ziemne. Operujemy w?asnym parkiem maszynowym oraz zespo?em wykwalifikowanych pracownik?w jeste?my do Pa?stwa dyspozycji na terenie ca?ego kraju.

przewierty sterowane, przewierty, technologie bezwykopowe, przeciski, in?ynieria bezwykopowa, prace ziemne,instalacje gazowe, instalatorstwo.

Visit: www.przewiertypoziome.com


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:52 Uhr | OnlineShoppingTotal.de