Przedszkole SZAFRANEK - Strona G??wna

Niepubliczne Przedszkole SZAFRANEK Zadaniem naszego przedszkola jest wychowanie,nauczanie i sprawowanie opieki. Ka?demu dziecku zapewniamy prawid?owe warunki do rozwoju osobowego, zgodnie z programem w?adz o?wiatowych.

przedszkole, ?roda Wielkopolska, nauczanie, wychowanie, dzieci, zabawa.

Visit: www.przedszkole-szafranek.com