Przedszkole SZAFRANEK - Strona G??wnaNiepubliczne Przedszkole SZAFRANEK Zadaniem naszego przedszkola jest wychowanie,nauczanie i sprawowanie opieki. Ka?demu dziecku zapewniamy prawid?owe warunki do rozwoju osobowego, zgodnie z programem w?adz o?wiatowych.

przedszkole, ?roda Wielkopolska, nauczanie, wychowanie, dzieci, zabawa.

Visit: www.przedszkole-szafranek.com


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:52 Uhr | OnlineShoppingTotal.de