Rozliczenie p?acy minimalnej na terenie Francji (Loi Macron)W zwi?zku z ustaw? o p?acy minimalnej, obowi?zuj?cej od 1 lipca 2016 r. na terenie Republiki Francuskiej, przygotujemy wyliczenie wed?ug francuskich przepis?w stawki minimalnej przys?uguj?cej kierowcom wykonuj?cym prac? na terenie Francji.

minimalna, p?aca, Francja, transport, Loi Macron, przedstawicielstwo we Francji, rejestracja delegowanych pracownik?w, dekret 2016-418, Przedstawiciel, Biuro Francja,

Visit: www.przedstawicielfrancja.com


Last Update: MEZ/CET 20.08.2017, 01:11:54 Uhr | OnlineShoppingTotal.de