Disksiz Bilgisayar SistemleriT?rkiye?nin ilk ve tek Geli?mi? Oyun Merkezi Mycity Game Center E-spor; Fiziksel ve zihinsel beceri isteyen sanal ya da dijital bir spor dal?d?r diyebiliriz. Daha da basite indirecek olursak sanal satran? i?levi g?recek bir yap?da kurgulanmt?r.Ayr?ca Be?ikta? Jimlastik Kulub? bir ilke imza atarak LoL oyununda Acess High olarak yer alan tak?mla birle?erek d?nyadaki ilk e-Spor tak?m?n? kurmu?tur.Disksiz Sistem sizi ve i?letmenizi bir?ok alanda tasarruf ettirir. Bunlar?n banda donan?m maliyetlerini azaltmak, enerji tasarufu, t?mle?ik ve y?etilebilir bir yap? g?ze ?arpar.

espor, e-spor, disksiz bilgisayar, diskless pc, ishare, ccboot, kurulum,

Visit: www.disksizsistem.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:36:50 Uhr | BACK TO HOMEPAGE