Fizijatar Novi Sad | ARTHROMEDICOrdinacija je osnovana u aprilu 2003. godine. Osniva? ordinacije je dr Bojana Ordanoski - specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Medicinski fakultet, kao i specijalizaciju iz ove oblasti zavr?ila je u Novom Sadu. Svoj specijalisti?ki sta? i medicinsku edukaciju obavljala je na klinici za rehabilitaciju i u zavodu za reumatizam.

fizijatar, novi sad, fizikalna terapija

Visit: www.fizijatar-novisad.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:39 Uhr | BACK TO HOMEPAGE