Po?etna stranaAcro-klima je specijalizovani servis za monta?u,servis i popravku klima ure?aja.U svom dugogodi?njem postojanju i sa ugradjenih 5000 klima na podru?ju Beograda bele?imo konstantni uspon u pogledu broja novih klijenata, najve?im delom preko preporuka.Edukacijom servisera obezbedili smo da monta?u, servis, popravku na profesionalnom nivou odgovorimo svim Va?im zahtevima.Servisni centar ACRO-KLIMA ima razvijenu mre?u servisera ?irom Beograda. Serviseri su kvalifikovani i obu?eni da u ?to kra?em roku re?e nastali problem.

acro, klima, akro, clima, ure?aji, ugradnja, servis, zeleznik, gagic, zoran, dragana, freon, r410, r22, r407, nosa?i, grejanje, kompresor, greja?i, visinski, radovi, klimatizacija, split, sistemi, herbalife, zdravlje

Visit: www.acro-klima.com


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:19:40 Uhr | BACK TO HOMEPAGE