Ph?n ph?i thi?t b? m?ng Cisco, Juniper, Fortinet, Mikrotik, Peplink...

VNE chuy?n cung c?p thi?t b? m?ng router, switch, firewall - tng l?a, ph? ki?n server, thi?t b? c?n b?ng t?i internet c?a Cisco, Juniper, Fortinet, Mikrotik, Peplink, HP, IBM,...

network router, network switch, network firewall, load balancer, cisco viet nam, sfp module, optic module, hwic, vwic, peplink, fortinet, juniper, ram server, hdd server,

Visit: www.vnexperts.com