Fizjo ActiveMobilny trening personalny a tak?e trening grupowy.Masa? klasyczny, masa? relaksacyjny oraz wiele nowych typ?w masa?u.Rehabilitacja oraz dietetyka.

trening personalny,masa?,fizjoterapia,rehabilitacja,dieta,trening indywidualny,fitness,rehabilitation,masssage,trening zdrowotny,trener personalny,masa? klasyczny,masa? ca?ego cia?a,masa? gor?c? czekolad?, masawiec? aromaterapeutyczn?, masa? gor?cymi olej

Visit: www.fizjoactive.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:36:50 Uhr | BACK TO HOMEPAGE