Visualization ordinal logit models ? Metodesider.info

Beskrivelse av praktisk anvendelse av statistiske metoder i forskning. Hovedvekt p? modeller som kommer til anvendelse innen transportforskning, lokalmilj?, valgmodeller og modeller for adferd.

Exposure-effect, Annoyance, Noise, Vibrations

Visit: www.metodesider.info


Last Update: MEZ/CET 25.07.2017, 00:05:53 Uhr