Klett Verlag d.o.o. ? PONSKlett Verlag je tvrtka u sastavu Klett grupe, jedne od vode?ih izdava?kih grupa u SR Njema?koj i Europi. U Hrvatskoj izdaje ud?benike za osnovnu i srednju ?kolu te PONS te?ajeve stranih jezika. Tako?er izdaje i zastupa ?asopis za mlade istra?iva?e i pustolove National Geographic Junior po licenci ameri?kog ?asopisa National Geographic Kids.

NG Junior, PONS, ud?benici, nastavnici, priru?nik, priprema, osnovna ?kola, srednja ?kola, njema?ki jezik, engleski jezik, fizika, geografija

Visit: www.pons-hr.com


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:36:51 Uhr | BACK TO HOMEPAGE