Aktu?li | UniversumUniversum - t? ir skola, kur b?rns ir centr?. Tiek izmantota M. Montessori metode. Atbalstamun organiz?jam ar? b?rnu m?c?šanu m?jm?c?b?.

M?jm?c?ba, Montessori, pirmsskola, pamatskola, krist?g? izgl?t?ba Valmier?, pirmsskolas grupa, montessori s?kumskola

Visit: www.uni-versum.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE