Tic?jumi | Latviešu tautas tic?jumiLatviešu tautas tic?jumus, kuri pirmoreiz izdoti 1940. – 1941.g. gr?mat? ” Latviešu tautas tic?jumi ”. Tic?jumi sak?rtoti pa t?m?m.

asie aš?i,t?ja,asas lietas,cirvis,z??is,arš?na,gulta,ar?js,aršana,lauks,rudens,zeme,arnika

Visit: www.ticejumi.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE