Kafejn?ca "Strel?cija" - Par mumsKafejn?ca Strel?cija - pied?v?jam gargu ikdienas malt?ti, organiz?jam banketus un fur?etus (k?zas, korporat?vie pas?kumi u.c.), cepam konditorejas izstr?d?jumus, ?diena pieg?de uz m?j?m vai ofisu.

Kafejn?ca, kafejnica, bankets, fursets, k?zu galds, k?zu ?diens, zviedru galds, konditoreja, kukas, k?kas, tortes, k?zu torte, kazu torte, b?rnu ?diens, klieris, ?diena pieg?de, pusdienu pied?v?jums, ?dienkarte, k?zu galds R?g?

Visit: www.strelicijaskafe.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE