Skanstes parks ? komfortabli un m?j?gi dz?vok?i R?g?Skanstes parks. Jauns projekts. Jauni dz?vok?i R?gimen?m ar b?rniem. Lieliska atra?an?s vieta. Dabas tuvums. ?rta satiksme. Augsta kvalit?te it vis?.

Skanstes parks, jaunais projekts, jaunie projekti R?g?, jaunie dz?vok?u projekti R?g?, p?rdod dz?vok?us, Skanstes m?jas, dz?voklis R?g?, dz?vok?i R?g?, p?rdod dz?vokli R?g?, pirkt dz?vokli, jauni dz?vok?i R?g?, nekustamie ?pa?umi R?g?, dz?vok?u p?rdo?ana,

Visit: www.skanstesparks.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE