Reimandova Tradicion?l? Karate Klubs "RTKK" - S?kumsRTKK karate klubs, atrodamies R?gas centr? uz?em jaunus dal?bniekus, bez vecuma ierobe?ojuma! Karate ir piem?ros visiem vecumiem, b?rniem, jaunie?iem, pieaugu?ajiem.

Karate,karate b?rniem, Karat?, Karate klubs, Karat? klubs, RTKK, LTKF, ITKF, LKF, WKF, LKA, WKC, SKIF, IJKA, JKA, Karat? b?rniem, karate berniem, karate, karate klubi r?gas centra, pieaugu?ajiem karate, karate jaunie?iem, fitnes, austrumu cas, cinas, kara

Visit: www.rtkk.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE