Rekl?ma, digit?l? druka, poligr?fija | Magnum NTMagnum NT ir pilna servisa lielform?ta rekl?mas ra?otne jau kop? 1996. gada. Uzmums izmanto pasaul? atdz?tu ra?ot?ju jaun?k?s un tehnolo?iski pilnv?rt?g?k?s digit?l?s drukas iek?rtas un materi?lus.

lielform?ta druka, rekl?ma, druka, digit?l? druka, vides rekl?ma, instal?cijas, izk?rtnes, tirdzniec?bas vietu noform?jums, POS, transporta uzl?mes, karogi, tekstila apdruka, izst?des un muzeji, pas?kumu noformejums, interjera elementi, mobil?s prezent?ci

Visit: www.magnumnt.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE