Pas?kumi :: Jaunie?u port?ls : www.kopnica.lvR?gas jaunie?u centrs "Ka?ieris" (RJC "Ka?ieris") ir izveidots, lai R?gas jaunie?iem un vi?u NVO b?tu vieta, kur ieg?t papildus zinanas un prasmes.

Jaunie?u NVO, R?gas jaunie?u centrs, RJC, Youth Space, R?ga, Tallina, Stokholma, INTERREG, Ka?ieris, neform?l? izgl?t?ba, jaunie?u br?vais laiks, iesp?jas, organiz?cijas

Visit: www.kopnica.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE