Kl?nika "nie?u medic?na"Kl?nika ?ie?u medic?na. Diagnostika, akupunkt?ra, Adatu terapija, Muguras s?pes, Svara samazinana, Depresija, Galvass?pes, nie?u ?rstniec?bas augu spilventi?i.

adatu terapija, akupunkt?ra, piededzinana, loc?tavu s?pes, menstru?l? cikla trauc?jumi (dismenoreja), muguras s?pes, impotence, kua s?pes, enur?ze, smana, galvass?pes, svara, samazinana, depresija, nas medic?na

Visit: www.chinamedicine.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE