Cannelle Bakery - maizes izstr?d?jumi un konditorejaCannelle Bakery z?mols ir rad?ts mam aiz?emtajam un steidz?gajam pils?tniekam, kur? v?las dz?vot vesel?gi, bet negrib atteikties no ?rt?b?m, ir atv?rts jaun?m idej?m un v?las iepaz?t pasauli.

maize, maizes izstr?d?jumi, cannelle, konditoreja

Visit: www.cannelle.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE