Humanit?rius Turizmus Afrik?ba...Az Afrik??rt Alap?tv?ny civil kezdem?nyez?sre l?trej?tt, k?zhaszn? fejleszt?si-seg?lyez?si szervezet. Bejegyz?s?re el?sz?r Magyarorsz?gon (2002), majd a Kong?i Demokratikus K?zt?rsas?gban (2004) ker?lt sor. Az alap?tv?ny vezet?je, France Mutombo Tshimuanga kong?i sz?rmaz?s? ?llampolg?r, Magyarorsz?gon v?gezte teol?giai f?iskolai tanulm?nyait. 1999-ben egy, a St

Afrik??rt Alap?tv?ny Magyarorsz?g, ,

Visit: www.humtur.hu


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE