Ber?u skati: pirkt zemi Ber?os blakus ezeram priv?tm?jas celtniec?baiJauns vasarn?cu ciemats Ber?os: pirkt zemei Ber?os blakus ezeram priv?tm?jas celtniec?bai. Nop?rciet zemi Ber?os un d?van? sa?emsit m?jas projektu.

p?rdod zemi pie ezera, priv?tm?ju ciemats, zeme pie ezera, p?rdod m?ju pie ezera

Visit: www.berguskati.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE