Isk?rka o.p.s. - pom?h?me lidem s du?evn?m onemocn?n?m, Ro?nov pod Radho?t?mIsk?rka o.p.s. - centrum na podporu du?evn?ho zdrav?, jeho? posl?n?m je podpora dosp?l?ch dlouhodob? du?evn? nemocn?ch a osob v psychick? krizi. Nest?tn?, neziskov? organizace. Projekt Soci?ln? centrum denn?ch aktivit Isk?rka.

Isk?rka, du?evn? nemoci, du?evn? zdrav?, neziskov? organizace, Centrum na podporu du?evn? nemocn?ch, Organizace pro du?evn? nemocn?, Podporujeme du?evn? nemocn?, Podporujeme lidi s du?evn?m onemocn?n?m, Slu?ba pro osoby s du?evn?m onemocn?n?m, Sdru?en? pr

Visit: www.iskerka.info


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE