Latvijas fitnesa un vesel?bas veicinanas asoci?cija - Esi akt?va, Latvija!Latvijas Fitnesa un vesel?bas veicinanas nozares asoci?cija (LFVVNA) 8. oktobr? r?ko Esi Akt?va, Latvija! atv?rto durvju dienu 35 Latvijas fitnesa klubos. ?aj? dien? ikvienam b?s iesp?ja bez maksas iepaz?ties ar fitnesa kluba pakalpojumiem.

Esi, akt?va, latvija,apmekl?, fitnesa,klubus, bez,maksas,8, oktobr?,akt?vs,dz?vesveids,kust?ba, sporto?ana,abonaments, lab?kais,fitnesa,asoci?cija,piedalies, atn?c,nenokav?, aicini, draugus, radus, pazi?as, raimonds,bergmanis, iveta, feldmane,ivanda, eidu

Visit: www.balticfitness.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE