Automated Packaging Systems, Inc. pied?v?t?s Autobag manas iesai?o?anai masos, iek?rtas un AirPouch iepakojumu tuk?umu aizpildanas un aizsarg?jo?ais iesai?ojumsIepako?anas sist?mas, izmantojot Autobag ruveida maisus, iek?rtas iesai?o?anai maisos, AirPouch iepakojumu tuk?umu aizpildanas aizsargiepakojums, manas iesai?o?anai maisos, plastik?ta maisi un gaisa spilveni ir paredz?ti augstragai iepako?anai. Atrodiet novatoriskus iepako?anas risin?jumus vietn? autobag.com.

autobag, autom?tisk? maisos iepako?anas iek?rta, autom?tisk?s maisos iesai?o?anas manas, maisos iesai?o?anas mana, maisos iepako?anas mana, maisu ruu ra?ot?js, plastik?ta maiss, iepakojumu tuk?umu aizpildanas aizsargiepakojums, iepakojums ar gaisa spilven

Visit: www.autobag.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE