Att?lin?tais darbs - darbs neizejot no m?jas, pea internet?, frilansers, freelance, teledarbsFree-lance port?ls. Att?lin?tais darbs dizaineriem, programm?t?iem, optimiz?toriem un mened?eriem. J?s varat atrast specialistu, kur? var?tu pal?dz?t izveidot web lapu, tulkot tekstu, izstr?d?t dizainu, pas?t?t web lapas izvirzanu. Frilanseri izpild?s J?su projektu augst?kaj? l?men?.

frilans, frilanseri, att?lin?tais darbs, att?lin?ts, dizaineri, programm?t?ji, optimizatori, kopiraiteri, mened?eri

Visit: www.atwork.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE