FIZKAPU (fizika-tan?t?s-tanul?s)FizKapu: fizika - tan?t?s - tanul?s. FizTan: m?dszertani anyagok. FizFot?: fot?k. FizRajz: rajzok. Anim?tor: k?pek anim?ci?ja. FizFilm: kisfilmek. FizPont: fizik?hoz kapcsol?d? helyek. FizKapocs: fizik?val kapcsolatos linkek. Ki-kicsoda: fizikatan?rok. Gal?ria: fot?gal?ri?k. Szerkeszt?: ifj. Z?tonyi S?ndor, B?k?scaba.

fizkapu, physics, education, methodology, teacher, image, picture, photo, draw, movie, short, wiw

Visit: www.fizkapu.hu


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE