Sievie?u un v?rie?u apak?ve?as veikals BI-KI-NIPla?s apak?ve?as sortiments no vair?k k? 40 ra?ot?jiem, kas tiek papildin?ts katru nedu. M?s ik dienu str?d?jam pie t?, lai j?s savu k?roto lietu samekl?tu tie?i pie mums. Sev t?kam?s preces varat ieg?d?ties gan internet?, gan m?su veikal?.

veikals, bikini, bi-ki-ni, apak?ve?a, naktsve?a, sievie?u, sieviet?m, v?rie?u, v?rie?iem, krturi, biks?tes, form?jo ve?a, ze?es, ze?ubikses, legingi, korsetes, pludmalei

Visit: www.bikini.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE