vks.lv - Koka durvis, K?pnes un LogiGalvenais m?su uzmuma darb?bas virziens ir koka durvju ra?o?ana (finier?tas durvis, iek?durvis, ?rdurvis, b?d?m?s durvis), k? ar? laidu k?p?u, koka logu, virtuves iek?rtu, dadu m?be?u un citu koka konstrukciju izgatavo?ana p?c individu?la pas?t?juma.

vks, durvis, koka durvis, koka k?pnes, koka logi, pvc logi, virtuves, m?beles, gr?dl?stes, aplodas

Visit: www.vks.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE