Žurn?ls JOY jaun?m un modern?m sieviet?mJOY ir tenden?u žurn?ls jaun?m un modern?m sieviet?m. JOY galven?s t?mas ir mode, skaistums, sabiedr?ba, v?rieši, sekss un m?lest?ba. Skaistuma, modes un dz?vesveida tendences. K? atrast un ieinteres?t ?sto v?rieti. Ori?in?li stila padomi. JOY zina, ko v?las sievietes!

joy, mode, skaistums, sabiedr?ba, v?rieši, sekss, m?lest?ba, žurn?ls joy, žurn?ls

Visit: www.joy.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE