DRY DRY - visefekt?v?kais ilgsto?as iedarb?bas pretsviedru l?dzeklis.T? iedarb?ba ilgst vismaz 5 - 7 diennakt?m p?c vienreiz?jas izmanto?anas. Pilna aizsardz?ba vismaz uz 168 stund?m.

DRY DRY, ori?in?ls, klasiskais, moderns svanas l?dzek?is , iz?rst?t svanu, netoksisks, sausas dr?bes,efekt?vs l?dzeklis, svana, sviedriem, svanas l?dzeklis , sv?st k?jas, sv?st rokas

Visit: www.dry.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE